Παρακαλώ συμπληρώστε τα 12 ψηφία του αριθμού σειράς της δικής σας κάρτας βάουτσερ

- -

Κατά τη συμπλήρωση των 12 ψηφίων του κωδικού παραγγελίας της σφραγίδας που λάβατε μαζί με το προϊόν σας σιγουρευτείτε ότι συμπληρώσατε τον αριθμό 1 (ένα) ή ένα Ι (κεφαλαίο i) όπως ορίζεται από τον κωδικό σας καθώς τα δυο αυτά ψηφία δεν είναι εναλλάξιμα.

 

Privacy policy | Imprint